LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.8-2T // Remontando ríos
 


O chamado país dos mil ríos ten nos seus milleiros de quilómetros de rede fluvial un patrimonio de inmenso valor ecolóxico e turístico que, pola misma razón, require unha especial vixiancia en termos medioambientais. Neste capítulo, visitamos a especialistas que coñecen ben os ríos dende distintas perspectivas: o turismo, a pesca, o coidado das ribeiras ou a prevención e denuncia de delitos ambientais nos cauces fluviais. Con eles saberemos máis sobre a atitude dos galegos con respecto aos seus ríos.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................