LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.8-1T // Futuros ecoloxistas
 


Nun tempo que esixe a concienciación social sobre a degradación medioambiental e a importancia da conservación, poucas cousas hai tan importantes como a educación en valores ambientais. Hoxe nos achegamos a visitar diversos centros que lle adican boa parte das súas enerxías. Coñecemos varias granxas-escola en distintos puntos de Galicia, nas que os rapaces pasan tempadas de aprendizaxe en contacto co medio natural. Tamén visitamos un centro de formación profesional que está apostando pola educación con valores ecolóxicos, un centro de ensino regrado que fai fincapé nas actividades medioambientais e unha instalación turística na que o coñecemento do medio e das solucións de vida ecolóxicas forman parte esencial da estancia do visitante.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................