LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.7-2T // Ecodespensas
 


A demanda dunha alimentación ecolóxica gaña terreno a gran velocidade na sociedade galega, segundo din as estadísticas sobre venda de produtos libres de compoñentes químicos. Hoxe indagamos neste ámbito dende varios puntos de vista: o dos produtores, que nos falan dos requisitos que teñen que cumplir nos seus centros de traballo, o dos consumidores, que se amosan convencidos dos beneficios deste tipo de alimentación para a saúde e o medio ambiente, e incluso o dun restaurante no que o ecolóxico é un sinal de identidade.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................