LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.2-1T // Tocando madeira
 


Máis da metade da madeira que se corta en toda España sae dos montes galegos. A riqueza forestal de Galicia afronta desafíos importantes como os incendios e a proliferación excesiva de especies invasivas. Polo programa de hoxe pasan, entre outros personaxes, un productor concienciado que aposta por árbores autóctonas, unha comunidade que dá exemplo dunha boa xestión, un axente forestal que explica como se recupera un monte queimado e dous científicos que falan do gran valor do noso monte.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................