LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.14-1T // Cambio climático
 


Os efectos concretos do cambio climático en Galicia foron contrastados recentemente nun exhaustivo estudo científico. Varios dos especialistas que tomaron parte nese proxecto de investigación explican neste capítulo de Van de Verde as consecuencias do progresivo aumento das temperaturas que se ten constatado. Os expertos de Meteogalicia falan da evolución do clima galego durante as últimas décadas. E, sobre o terreo, especialistas en distintos tipos de ecosistemas, como o forestal ou o mariño, abordan os impactos, nalgúns casos preocupantes, e os cambios que agardan ao noso contorno como consecuencia desta evolución climática.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................