LOGO PERIFERICOS
 
Productora Periféricos || Tel. 620 773 512 || productora@perifericos.org
..........................................................................................................................................................................................................................................................

SOMOS PERIFERICOSTRABAJOS PERIFERICOSQUE HACEMOSCONTACTO PERIFERICO

| VAN DE VERDE
Cap.13-1T // Unindo forzas forestais
 


Este capítulo de Van de Verde! explora as diferentes formas de unión de propietarios forestais para combatir un mal endémico do rural galego: o minifundismo. Convencidos de que a división do terreo en pequenas parcelas só pode conducir á improdutividade e polo tanto ao abandono, de cotío preparando o terreo para o lume, os propietarios teñen cada vez máis claro que deben xuntarse para compartir gastos e propiciar unha economía de escala que dea rendibilidade ao monte. En Vilatuxe (Lalín) e Trabada, no norte de Lugo, o programa se achega a dous bons exemplos de colectivización da produción forestal: os donos dos terreos amósanse comprometidos nos proxectos, satisfeitos coas súas implicacións medioambientais e optimistas ante as perspectivas de negocio abertas.

 

 


     
..........................................................................................................................................................................................................................................................